Pobočka Praha zrušena

Vsakovací zkouška před usazením plastové jímky

Vsakovací zkouška- postup a vyhodnocení

Slýcháme mnoho mouder a jistých informací o vhodnosti umístění plastových samonosných jímek do země bez betonáže. Zkusme si říci několik informací a rad, abychom předešli nepříjemnostem s jejich usazením. Dnes se budeme zaobírat vsakovací zkouškou.

Vsakovací zkouška nám určuje, jak je zemina propustná

 

V čase, než začneme vůbec uvažovat či zvažovat umístění nějaké retenční nádrže na dešťovou vodu. Je potřeba vyřešit několik zásadních otázek.

 

 1. Místo uložení nádrže či jímky a její napojení na stávající či nové potrubí.
 2. Budu žádat o dotaci? A dosáhnu na ni?
 3. Plastovou či betonovou jímku?

Otázkou 1 a 2 jsme se již zabývali v jiných článcích, takže dnes se budeme zabývat otázkou č. 3. Abychom si mohli zvolit námi preferovanou plastovou jímku musíme provést vsakovací (zasakovací) zkoušku. Tato zkouška nám určuje propustnost zeminy a tím pádem vhodnost umístění plastové jímky na náš pozemek.

průběh vsakovací zkoušky

Vsakovací zkouška je propustnost zeminy na vlastním pozemku můžeme zjistit velmi jednoduše i sami a je to zdarma nebo za velmi malou cenu a to provedením vsakovací zkoušky. Výsledkem zkoušky bude objem - kolik vody, které se vsákne za určitý časový úsek.

průběh vsakovací zkoušky

Vsakovací zkouška je propustnost zeminy na vlastním pozemku můžeme zjistit velmi jednoduše i sami a je to zdarma nebo za velmi malou cenu a to provedením vsakovací zkoušky. Výsledkem zkoušky bude objem - kolik vody, které se vsákne za určitý časový úsek.

 

Postup Vsakovací zkoušky

Co budeme potřebovat

 • Lopatu, rýč či krumpáč
 • Metr či nějaké pravítko
 • Dřevěnou desku na měření hloubky
 • Stopky nebo hodinky
 • Štěrkopísek o zrnitosti 4-8 nebo 8-16
 • Dostatek vody
 • Papír k zapisování výsledků

Vsakovací zkoušku byste měli provádět tam , kde uvažujete o usazení plastové jímky nebo chcete umístit však či vsakovací objekt.

 • vytyčte si velikost zasakovacího prostoru ten by měl být o velikosti 50*50 cm a začněte s výkopem. vykopanou zeminu ukládejte min. 2m daleko od zasakovacího prostoru aby jste se okolo mohli pohybovat.
 • výkop proveďte až do hloubky 55 cm a pokud možno se snažte tento výkop mít rovný.
 • výkop vysypte štěrkopískem tak ,aby zůstal čistý prostor 50 cm.
 • z konve zalijte prostor tak, aby se zvlhčila zemina ale nehromadila se voda v prostoru. a to nejméně 4xza 30 minut.
 • zaleite prostor do výše 25 cm a zapněte stopky po 30 minutách zkontrolujte kolik se vsáklo vody a zapište čas a kolik vody se vsáklo. V případě že se vsáklo více jak 2 cm vody opakujte měření po 60 a 120 minutách

toto vše opakujte po 2 hodinách a opět zaznamenávejte.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat budeme dva časy a to 30 minut a 120 minut.

 

Čas 30 minut

Vsáknutá hloubka

Propustnost zeminy

Méně než 2 cm

 

2-4 cm

malá

4-8 cm

střední

Více než 8 cm

velká

Čas 120 minut

Vsáknutá hloubka

Propustnost zeminy

Méně než 4 cm

malá

4-12 cm

střední

Více jak 12 mm

velká