Pobočka Praha zrušena

Ochranné známky a patenty

Ochranné známky

společnost Plastsvar s.r.o., užívá na základě smlouvy ochranné známky evidované a zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví ÚPV.

  • Ochranná známka "SMART"  (19) plastová jímka, plastová nádrž, plastový septik, plastová žumpa; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedenými výrobky ve třídě 19.

Ochranná známka SMART

  • Ochranná známka "OLYMPIA" (11) plastová jímka pro septiky, plastová nádrž na septik, plastový septik, plastová žumpa; (20) plastová jímka na vodu, plastová nádrž na vodu; (35) zprostředkovatelská činnost a marketing v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedenými výrobky ve třídě 11 a 20.

Ochranná známka OLYMPIA

  • Ochranná známka "VS ROTO" (19) vodoměrná šachta (nekovová); (35) zprostředkování obchodu s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19, zprostředkování obchodních služeb v souvislosti s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19, marketing v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19.

Ochranná známka VS ROTO

  • Ochranná známka "SPARTAKUS" v současné době máme požádáno o zapsaní ochranné známky SPARTAKUS

Věstník UPV Ochranná známka SPARTAKUS