Pobočka Praha zrušena

Postup, vrtání a osazování gumových průchodek do plastových nádrží

Postup vrtání- osazování gumových průchodek do plastových nádrží.

 

Zásadou správného vykroužení a následného osazení gumové průchodky je zvolení správného průměru vykružovací korunky

 

Co si k samotnému úkonu musíme připravit:

  1. Vykružovácí korunka                                           
  2. Vrtačka
  3. Odhrotovač
  4. Gumová průchodka
  5. Metr
  6. Popisovač fix

 

  Po zvolení průchodky dle přiložené tabulky a zvolení správného nástroje k vrtání vykružování začneme se samotným vrtáním „vykružováním“.

 

Osazení vodoměrné šachta průchodkou

Gumovou průchodkou osadíme vodoměrnou šachtu v její spodní části, která je již od výroby označena takzvanými zrcátky. Jsou to plochá místa s naznačenými body, určena k vrtání (vykružování) a splňují veškeré nároky určené vodárnami. Vrtaný průchod bude umístěn 15 až 20 cm to si odměříme pomoci metru a označíme pomocí popisovače od spodní hrany vodoměrné šachty. (Je zde i možnost zvolení individuálního otvoru.)

 

Osazení jímky průchodkou

Pokud osazujeme jímku gumovou průchodkou, i zde jsou takzvaná bodově označená zrcátka z výroby určená k vlastnímu vrtání (vykružování). Zde je  však velmi důležité dodržet zásadu NÁTOKOVÝCH a VÝTOKOVÝCH vrtaných průchodů. Výtokový otvor musí být umístěn 3 až 5 cm níže než vtokový otvor. Ten si odměříme a naznačíme pomocí metru a popisovače. (Pokud nedodržíme výškový odstup vrtaných otvorů, může se stát, že přitékající voda nestihne odtékat stejným tempem a ucpe vtokový otvor.)